facebook linked twitter pinterest

In 2030 zal het aantal mensen met de diagnose dementie in de provincie Limburg verdubbeld zijn (becijferd door TNO). Deze stijging en de knelpunten die cliënten en mantelzorgers ervaren in de zorg hebben geleid tot het tot stand komen van het dementieprogramma Hulp bij Dementie.
Het doel van Hulp bij Dementie is ervoor te zorgen dat u, cliënt en mantelzorger, gebruik kunt maken van een samenhangend, afgestemd en gecoördineerd geheel van zorg en diensten. Dat er afspraken gemaakt worden tussen u en uw eventuele hulpverleners waar iedereen zich aan houdt. Dat er voor u één aanspreekpunt is, de trajectbegeleider/casemanager.
Voor Hulp bij Dementie heeft marcand zowel logo, huisstijl en folders ontworpen, als ook speldjes en naamplaatjes en website.

hulpbijdementiewebsite
HBD limburg Dementie Noordlimburg10 HBD A3poster