facebook linked twitter pinterest

Doelstelling van de stichting Maria Auxiliatrix run ( M.A.-Run) is het jaarlijks organiseren van een onvergetelijk feestweekend. De hoogtepunten zijn de feestavonden op vrijdag en zaterdagavond en de ‘roemruchte motor-met-zijspan rit’ op zaterdag, speciaal voor de mensen met een beperking. Deze mensen zijn (of waren) afkomstig van:
1. Zorggroep Noord-Limburg - De Witte Steen (Venlo)
2. Mytylschool Ulingshof (Venlo)
3. Impuls, voorheen Vijverhofschool (Venlo)
4. Scouting Hertog Reinoud Venlo

De mensen met een beperking
staan altijd centraal binnen de keuzes van alle activiteiten. Ook vinden wij de verbinding van mensen met een beperking en familieleden samen met de zijspanrijders met hun familie heel belangrijk. Het lijken twee uitersten. Mensen met een beperking en de ‘ruige motorwereld’. Maar het signaal dat we hier mee afgeven is overduidelijk. Iedereen kan met iedereen overweg. De organisatie van de M.A.-Run streeft er naar om vaste koppels te maken én te behouden tussen mensen met een beperking en de zijspanrijder/ster. Sommige koppels bestaan al vanaf de allereerste run samen en hebben zo een geweldige band opgebouwd. Maanden van te voren wordt er naar dit evenement toegeleefd!

Voor de MA-Run maakte marcand een restyling van het logo, nieuwe huisstijl en het ontwerp voor de nieuwe website.

Logo MA
marunwebsite

mytylschool marun